Ontwerpwedstrijden - aanmelding gesloten
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

aanmelding gesloten

 1. Cultuur & maatschappij

  Musea, theaters, muziekgebouwen, bibliotheken, informatiecentra, bezoekerscentra, verenigingsgebouwen en evenementenhallen

 2. Onderwijs & onderzoek

  Schoolgebouwen, bso, kinderdagverblijven, universiteiten & onderzoeksfaciliteiten

 3. Sport & ontspanning

  Sporthallen, zwembaden, sauna’s, leisure resorts, recreatie- en vakantieparken et cetera

 4. Zorg & gezondheid

  Ziekenhuizen, verpleegtehuizen, psychiatrische zorg, begeleid wonen et cetera

 5. Politie & justitie

  Politiebureaus, gerechtsgebouwen, gevangenissen, opvang- en detentiecentra asielzoekers

 6. Kantoren
 7. Woningbouw & locatie- en gebiedsontwikkeling

  Woningen, bedrijventerreinen, centrumplannen et cetera

 8. Verkeer & vervoer

  Verkeer en vervoer per weg, water, rail en lucht

 9. Commerciële dienstverlening

  Horeca en retail

 10. Overig
Huisvesting overheid
Brandweerkazernes, (gemeente)werven & energiecentrales
Woningbouw & locatie- en gebiedsontwikkeling
Openbare ruimte & landschap
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.