Ontwerpwedstrijden - PPS Brede School Joure Zuid

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

PPS Brede School Joure Zuid

Gemeente Skarsterlân zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie, beheer en (gedeeltelijk) onderhoud van brede school Joure Zuid. Middels een voorselectie wil de gemeente drie partijen uitnodigen voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Op 2 november 2011 zijn de volgende consortia geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase: Van Wijnen, Strukton Bouw en Facilicom Service Group. (bron: persbericht gemeente Skarsterlân)
Februari 2012 is gebleken dat het door de gemeente vastgestelde budget niet toereikend is voor het project. Juli 2012 is besloten het budget met €500.000 te verhogen en de nieuwbouw voor €500.000 te versoberen. (bron: raadsvoorstel en raadsbesluit gemeente Skarsterlân)
3 december 2012 werd bekend dat een van de consortia zich heeft teruggetrokken omdat het de financiën niet rondkrijgt. (bron: Skarsterlannieuws)

De opdracht is gegund aan een consortium onder leiding van Facilicom Service Group bestaande uit Pellikaan Bouwbedrijf, Breijer, Bureau Bos (ontwerp gebouw) en Kragten (ontwerp buitenruimte). (bron: nieuwsbericht Facilicom).

Opdrachtgever
Gemeente De Fryske Marren


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.