Ontwerpwedstrijden - Design & construct brede school Schuttersplein

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Design & construct brede school Schuttersplein

Gemeente Gorinchem zoekt een aannemer voor het ontwerp en realisatie van een brede school te Gorinchem. Middels een voorselectie wil de gemeente zes partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  • te overwegen de verlangde solvabiliteit en liquiditeit te matigen;
  • de verzwaarde eisen voor combinaties te schrappen;
  • het verbod om zich te beroepen op onderaannemers ter zake de financiële draagkracht ook te schrappen;
  • het selectiecriterium visie aan te passen;
  • het selectiecriterium ervaring aan te passen.


Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan Pellikaan Bouwbedrijf. Het ontwerp is afkomstig van DMV architecten. (bron: DMV) Het bericht van DMV is gepubliceerd op 29 november 2011. Bij het gunningsbesluit op TenderNed is de gunningsdatum 17 februari 2014.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.