Ontwerpwedstrijden - Reconstructie Rode Beek

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Reconstructie Rode Beek

Gemeente Brunssum zoekt een aannemer voor het ontwerp, realisatie en (gedeeltelijk) onderhoud van de reconstructie Rode Beek (viaduct, ecologische verbindingszone en riolering) te Brunssum. De gemeente wil de opdracht, middels een openbare procedure, gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om:

  • te motiveren waarom de gekozen procedure niet disproportioneel is;
  • de referentie-eisen te verlichten;
  • eenduidig te beschrijven of, en zo ja, welke ontwerpactiviteiten in het kader van de inschrijving verlangd worden;
  • in geval van een extreem lage prijsaanbieding, de betreffende inschrijver in ieder geval te laten aangeven hoe hij de opdracht tegen de gevraagde prijs naar behoren denkt te kunnen uitvoeren;
  • meer transparantie te betrachten in de beoordeling van de presentatie.


U kunt de aanbevelingen hiernaast downloaden.

Resultaat
De opdracht is gegund aan de combinatie Ploegam / Dura Vermeer / Royal HaskoningDHV. (bron: Gemeente Brunssum)

Opdrachtgever
Gemeente Brunssum

Documenten
aanbevelingen.pdf
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.