Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling De Krachtcentrale
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling De Krachtcentrale

Gemeente Huizen zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van de herontwikkeling van De Krachtcentrale te Huizen. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal drie partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Er zijn drie aanmeldingen ontvangen:

  • Peter Kos Beheer B.V.;
  • Beleggingsmaatschappij PVH;
  • Ten BrasWestinga.

(bron: proces verbaal van openen verzoeken tot deelname)

Bij sluiting van het indienen voor offertes zijn offertjes ingediend door:

  • Peter Kos Beheer B.V.;
  • Ten BrasWestinga.

(bron: proces verbaal van openen offerteaanvraag)

De opdracht wordt gegund aan Peter Kos Beheer B.V. (bron: dichtbij)

19 juli 2016 is de gunning op TenderNed gepubliceerd. In tegenstelling tot de vermelde gunningsdatum in Dichtbij (2 april 2015) wordt 5 juli 2016 als gunningsdatum genoemd.

Opdrachtgever
Gemeente Huizen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.