Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand

Gemeente Enkhuizen zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie, financiering, onderhoud en exploitatie van de herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Er zijn twee ongeldige aanmeldingen ontvangen. Procedure stopgezet.

2 februari 2016 heeft de raad besloten onderhandelingen te starten met 1 inschrijver. (bron: gemeente Enkhuizen)

Opdrachtgever
Gemeente Enkhuizen


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.