Ontwerpwedstrijden - Floridaplein Haarlem Schalkstad

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Floridaplein Haarlem Schalkstad

Gemeente Haarlem zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van bouwblok Floridaplein. Middels een voorselectie wil de gemeente Haarlem maximaal drie partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. Gemeente Haarlem is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn acht aanmeldingen ontvangen. De gemeente heeft AM, Heijmans Vastgoed en Leyten Planontwikkeling geselecteerd voor de gunningsfase. Naar verwachting wordt de uiteindelijke ontwikkelaar januari 2017 bekendgemaakt. (bron: gemeente Haarlem)

De opdracht is gegund aan AM.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.