Ontwerpwedstrijden - Brede School Scheemda

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Brede School Scheemda

Gemeente Oldambt zoekt een aannemer voor het ontwerp en realisatie van een brede school te Scheemda. Middels een voorselectie wil de gemeente vier partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Resultaat

Er zijn 11 aanmeldingen ontvangen. Er zijn vier partijen geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase. De gunningsfase is (nog) niet van start gegaan in verband met gestegen bouwkosten en daarmee samenhangende extra benodigde financiële middelen. (bron: Gemeente Oldambt en raadsvoorstel Brede School Scheemda)

"Op 19 februari 2018 heeft de gemeenteraad van gemeente Oldambt besloten dat de Brede School Scheemda aardbevingsbestendig en gasloos gebouwd zal worden. Dit betekent dat de oorspronkelijke opdracht alsmede het daarmee gemoeide budget wezenlijk wijzigen. Daarnaast zijn de marktprijzen sinds de start van de aanbesteding fors gestegen. Ten einde dit op te vangen wordt extra geld ter beschikking gesteld door de gemeenteraad. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het aangepaste budget de Europese drempelwaarden voor aanbesteden overschrijdt. De gekozen aanbestedingsvorm, Nationaal niet-openbaar, is daardoor niet langer passend voor de onderhavige opdracht. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is de gemeente Oldambt genoodzaakt de aanbesteding stop te zetten."

Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Gemeente Oldambt

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.