Ontwerpwedstrijden - ontwikkelcompetities

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

ontwikkelcompetities

Ontwikkelcompetities
Op deze pagina biedt het Steunpunt Ontwerpwedstrijden een overzicht van  ontwikkelcompetities (ook wanneer het geen Europese of nationale aanbestedingen betreft). De procedures op deze site zijn ontleend aan meldingen, de aanbestedingskalender, TenderNed en Tenders European Daily. Hoewel daarnaar wordt gestreefd, kan het Steunpunt daarom niet garant staan voor het eventueel ontbreken van een procedure. Wie constateert dat er een procedure ontbreekt, wordt verzocht deze aan het Steunpunt te melden.

Menu
In het menu kunt u de ontwikkelcompetities opvragen waarvan
- aanmelding open staat,
- aanmelding gesloten is,
- het resultaat bekend is.          

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.