Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Plein 1944
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Plein 1944

Gemeente Nijmegen schrijft een meervoudige ontwikkel-ontwerpopdracht uit onder ING-Vastgoed, MAB/Fortis Vastgoed, Volker Wessels Vastgoed/Blauwhoed en AM Vastgoed met de vraag om een herontwikkelingsvoorstel voor Plein 1944 en omgeving. De plannen worden voorgelegd aan een vakjury en een publieksjury; het College van B&W besluit over de gunning. 

Resultaat  
De vakjury selecteerde Het Bastion, AM Vastgoed met Joan Busquets en IM-TeaM en Een plein voor iedereen, ING-Vastgoed met Soeters Van Eldonk, Ponec Architecten en Buro Lubbers. De publieksjury selecteerde het plan van ING-Vastgoed met Soeters Van Eldonk, Ponec Architecten en Buro Lubbers. De opdracht wordt aan deze combinatie gegund.

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.