Ontwerpwedstrijden - Zuid Cluster Parkkwartier
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Zuid Cluster Parkkwartier

Gemeente Zeewolde schrijft een meervoudige ontwikkelopdracht uit voor de stedenbouwkundige uitwerking van Zuid Cluster van het Parkkwartier en de (architectonische) uitwerking van de woningbouwplannen tot een voorlopig ontwerp. Voor de bijbehorende openbare ruimte moet een inrichtingsplan worden opgesteld. Op basis van de voorgestelde uitwerking van het Zuid Cluster moet een prijsbieding op de gronden worden uitgebracht.
Voor deze meervoudige ontwikkel/ ontwerpopdracht zijn zeven deelnemers uitgenodigd. De zeven deelnemers zijn vrij om, indien gewenst, een ontwikkelcombinatie te vormen.
Uitgaande van de werkzaamheden en het uitwerkingsniveau zoals hiervoor omschreven, wordt aan elke deelnemer met een inzending conform de randvoorwaarden een vergoeding uitbetaald van 10.000 euro exclusief BTW.

Resultaat
De ontwikkelcompetitie is gewonnen door Bemog Projectontwikkeling. Het stedebouwkundig plan is gemaakt door BDP Khandekar.

Opdrachtgever
Gemeente Zeewolde

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.