Ontwerpwedstrijden - Duurzaam Beter!
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Duurzaam Beter!

Gemeente Boxtel schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor de ontwikkeling van 11 vrijstaande woningen voor locatie De Hoeve binnen de nieuwbouwlocatie In Goede Aarde. De nadruk ligt op integrale en een zeer hoge milieukwaliteit. Op basis van de inzendingen worden drie partijen geselecteerd voor verdere uitwerking. 

Resultaat 
De opdracht wordt gegund aan de combinatie BAM en OpMAAT op grond van het ontwerp Begerenswaardig wonen.

Opdrachtgever
Gemeente Boxtel


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.