Ontwerpwedstrijden - Herbestemming van brugwachtershuisjes in Leidschendam - Voorburg
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herbestemming van brugwachtershuisjes in Leidschendam - Voorburg

Provincie Zuid-Holland schrijft een prijsvraag uit voor herbestemming van brugwachtershuisjes in Leidschendam - Voorburg. De provincie Zuid-Holland nodigt iedere ondernemer, stichting, vereniging of particulier uit een concreet idee in te dienen voor herbestemming van de brugwachtershuisjes. Het gaat om een realistisch projectvoorstel waarin de herbestemming van één of meer brugwachtershuisjes is uitgewerkt.

Resultaat

  • 1e prijs: Toekomst van het verleden (ir B. Spanjers en Ir J. Gosen);
  • 2e prijs: Oost, west, thuis, best (Metropolis in samenwerking met BLAU Architecten, KEUS Architectuur en Van Beers Architecten).

Uiteindelijk is er een opdracht gegund aan Metropolis in samenwerking met E19 Architecten om het concept nader uit te werken, een haalbaarheidsstudie te verrichten en een ondernemersplan op te stellen.
In 2008 bleek dat het plan van Metropolis het enige haalbare plan was. Metropolis zal de brugwachtershuisjes voor eigen rekening en risico herbestemmen en exploiteren.

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

ir B. Spanjers en Ir J. Gosen
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.