Ontwerpwedstrijden - Ontwikkelprijsvraag Poortwijk III fase I
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkelprijsvraag Poortwijk III fase I

Gemeente Oud-Beijerland zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen te Oud-Beijerland. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf marktpartijen uitnodigen voor deelname aan een ontwikkelingscompetitie. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Procedure
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden reageert gevraagd en ongevraagd op gepubliceerde aanbestedingen, om zo nodig bij te dragen aan verbetering van de procedure. Het Steunpunt heeft de uitschrijver van deze aanbesteding aangeraden om: 

  1. de regeling omtrent vergoedingen te herzien;
  2. de verzwaarde omzeteis voor combinaties te herzien;
  3. de algemene uitsluiting bij een negatief Bibob-advies te herzien;
  4. de oplevertermijn van de referenties eenduidig te benoemen;
  5. ook de kunde en ervaring van de ontwerpers te beoordelen.
Klik hiernaast voor de volledige reactie van het Steunpunt.

Resultaat
De opdracht is gegund aan VolkerWessels Vastgoed.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.