Ontwerpwedstrijden - Meervoudige ontwikkelopdracht stadhuiscomplex Delden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Meervoudige ontwikkelopdracht stadhuiscomplex Delden

Gemeente Hof van Twente schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor de herontwikkeling van het stadhuiscomplex te Delden. Deelnemers wordt gevraagd om een voorlopig ontwerp en uitgewerkte exploitatie in te zenden waarna de beoordelingscommissie maximaal drie inzendingen zal nomineren. De winnaar krijgt de mogelijkheid het door hem of haar voorgestelde plan te realiseren tegen de prijs die in de exploitatieopzet is vermeld.

Resultaat
Op 1 maart 2011 is de toetsingscommissie bijeengekomen. Vijf van de acht inzendingen voldeden aan de inhoudelijke- en minimumeisen. De commissie adviseerde de inzendingen van Haba / Lammersen en Haafkes beheer voor te leggen aan het Hofpanel. De resultaten hiervan worden meegenomen bij het besluit van het College van B&W. (bron: hofvantwente.nl)

  • Grand cafe ‘t Ressingpark, Haba / Lammersen
  • Paviljoen Delden, Haafkes Beheer
  • Hof van Delden, Tijenesch
  • meervoudige ontwikkelopdracht stadhuiscomplex Delden, J. Brok
  • Hart van Delden, Ter Steege Vastgoed

Vrijdag 20 mei werd bekend dat het 1161 inwoners hun voorkeursstem hebben uitgebracht en Paviljoen Delden 0,2% meer stemmen heeft gekregen dan Grand café ‘t Ressingpark. De gemeenteraad beslist later over de definitieve invulling van het stadhuiscomplex.
Opdrachtgever
Gemeente Hof van Twente


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.