Ontwerpwedstrijden - Besloten ontwikkelcompetitie Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude, De Zuidlanden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Besloten ontwikkelcompetitie Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude, De Zuidlanden

Gemeente Leeuwarden schrijft een besloten ontwikkelcompetitie uit onder de 14 aannemers onder wie zij te ontwikkelen bouwblokken heeft verloot ten behoeve van de toekomstige buurtschap Jabikswoude in De Zuidlanden. Bij de afname van de grond van de bouwblokken is de deelname aan deze ontwikkelcompetitie verplicht. In elk bouwblok dient een goedkope koopwoning van €160.000 VON te zijn opgenomen. De gemeente wil innovatieve en spraakmakende woningbouw stimuleren en hecht aan kwalitatief sterke woningbouw, zowel architectonisch, bouwtechnisch, als op het gebied van duurzaamheid. Ook voor goedkopere woningbouw wordt architectonische en bouwtechnische kwaliteit gevraagd, waarbij de uitgangspunten van duurzame bouw een grote rol spelen. Gevraagd wordt om de woningen, die met een beperkt budget gebouwd moeten worden, een eigen en herkenbaar gezicht te geven. Deze nieuwe woningen moeten een goed wooncomfort en een laag energieverbruik bieden.

Resultaat

  • 1e prijs: Bouwgroep Dijkstra Draisma met TWA Architecten, Bauke Tuinstra. De prijs voor de aannemer betreft het niet in rekening brengen van de rente over de koopprijs van de grond van het gehele bouwblok voor maximaal 1 jaar. De prijs voor de architect bedraagt € 6.000. Dit project won tevens de publieksprijs ad € 2.000 voor de architect.
  • 2e prijs: Burggraaff Bouw met Adema Architecten, Silvester Adema. De prijs bedraagt € 3.000 voor de architect.
  • Nominatie: Van der Werf’s Bouwbedrijf met Wijffels Architecten, Eugène Wijffels. De prijs bedraagt € 1.000 voor de architect.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.