Ontwerpwedstrijden - Ontwikkelcompetitie Dennenkamp
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkelcompetitie Dennenkamp

Gemeente Renkum zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van acht grondgebonden eengezinswoningen te Oosterbeek. Middels een voorselectie wil de gemeente een aantal partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Procedure stopgezet.
Opdrachtgever
Gemeente Renkum


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.