Ontwerpwedstrijden - Ontwikkelcompetitie Recreatiepark Almere Hout
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkelcompetitie Recreatiepark Almere Hout

Gemeente Almere schrijft een ontwikkelcompetitie uit om tot een recreatiepark in Almere Hout te komen. In de eerste fase wordt een moment georganiseerd waarop creatieve ideeën en het innovatieve ondernemen elkaar kunnen vinden, waarna in het vervolg van de eerste fase het idee verder uitgewerkt kan worden tot een haalbaar concept.
Op basis van een visie op de ontwikkeling van het park worden maximaal drie partijen geselecteerd. In de tweede ronde moet deze visie in een businessplan en schetsontwerp worden uitgewerkt en een grondbod worden gedaan. Om de haalbaarheid van de plannen te vergroten krijgt deze tweede fase de vorm van een onderhandelingsprocedure tussen de gemeente en elk van de partijen afzonderlijk.
Deelname staat open voor iedereen met een goed idee. Ook investeerders worden uitgenodigd om te reageren.

Resultaat
Procedure stopgezet.
Opdrachtgever
Gemeente Almere

Procedure stopgezet

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.