Ontwerpwedstrijden - Manifestatie Kloppend Hart bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Manifestatie Kloppend Hart bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden roept combinaties van architecten en ontwikkelaars op om voorstellen te doen voor de herontwikkeling van zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke locaties in de binnenstad van Leeuwarden. Per locatie worden maximaal drie combinaties uitgenodigd om een plan in te dienen. Geselecteerde combinaties ontvangen een ontwerpvergoeding van €2.000.
Winnende voorstellen zullen in het najaar van 2012 op een slotmanifestatie worden tentoongesteld. De resultaten worden tenslotte aan de gemeenteraad aangeboden, met aanbevelingen om kansrijke plannen te realiseren voor de komende 10 jaar.

Resultaat
De volgende inzendingen zijn geselecteerd voor verdere uitwerking:

 • Locatie Oldehoofsterkerkhof: Fooq. Ontwerp: Borren Staalenhoef Architecten & De Mannen van Schuim;
 • Locatie Oldehoofsterkerkhof: Afûk i.s.m. Tresoar. Ontwerp: Johan Sijtsma architectenteam;
 • Locatie Oldehoofsterkerkhof: Johan Sijtsma architectenteam. Ontwerp: NRJ Architectuur i.s.m. Knegt Buro voor Architectuur en Bouwadvies;
 • Locatie Oldehoofsterkerkhof: HA en ES. Ontwerp: architektenburo hofstra-douma;
 • Locatie Doelestraat: Friso bouwgroep. Ontwerp: Achterbosch Architectuur;
 • Locatie Doelestraat: Jorritsma Bouw. Ontwerp: Bert van der Ploeg architectuur, stedenbouw, advies;
 • Locatie Doelestraat: VDM Woningen. Ontwerp: Dorenbos Architekten;
 • Locatie Doelestraat: D’Drive kunstopleidingen i.s.m. SSH. Ontwerp Knegt Buro voor Architectuur & Bouwadvies i.s.m. NRJ Architectuur;
 • Locatie Doelestraat: VolkerWessels Vastgoed. Ontwerp: pvanb architecten i.s.m. Ingenieursbureau Wassenaar;
 • Locatie Binnenhof Waalse Kerk: Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. stedenbouwkundige Nynke Jelles;
 • Locatie Noorderweg: Ella Wiersma en Jilt Jongsma. Ontwerp: Meine Gerbenzon Architect;
 • Locatie Schaaf City Theater: Bureau Ritsema;
 • Locatie Amelandsstraat: Bouwgroep Dijkstra Draisma. Ontwerp: Inbo;
 • Locatie Amelandsstraat: Palet. Ontwerp: KAW architecten en adviseurs;
 • Locatie Amelandsstraat: Nijhuis Bouw. Ontwerp: TWA architecten;
 • Locatie Tuinen: architektenburo Vegter;
 • Locatie Beversport Voorstreek: Friso bouwgroep. Ontwerp: Achterbosch Architectuur;
 • Locatie KPN-gebouw Tweebaksmarkt: Tweebaksmarkt 23 CV. Ontwerp: Attika Architekten;
 • Locatie Omgeving Blokhuispoort: Peter de Ruyter landschapsarchitectuur i.s.m. Martijn Al landschapsarchitect;
 • Locatie Achter de Hoven: Woon Friesland. Ontwerp: TWA architecten;
 • Locatie Zuidergrachtswal: Van der Werf’s Bouwbedrijf i.s.m. Extended Stay Leeuwarden. Ontwerp: Achterbosch Architectuur;
 • Locatie Stationsweg: Kwadrant Makelaars. Ontwerp: Marten Atsma Architect;
 • Locatie Baljéestraat: Lont Plan. Ontwerp: KAW architecten en adviseurs;
 • Locatie Harmonieplein: Slokker Vastgoed i.s.m. Van Asselt Management en De Harmonie. Ontwerp: Achterbosch Architectuur;
 • Locatie Poppodium Romein: Lont Plan. Ontwerp: TWA architecten;
 • Locatie Basisschool Oldenije: Moke architecten.


Juli 2013 is bekend geworden dat in ieder geval het plan van Peter de Ruyter en Martijn Al (locatie Blokhuispoort) gerealiseerd zal worden. (bron: nieuwsbericht gemeente Leeuwarden)

Opdrachtgever
Gemeente Leeuwarden

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.