Ontwerpwedstrijden - Vermarkten van loods en haven op locatie Turfhaven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Vermarkten van loods en haven op locatie Turfhaven

Gemeente Doesburg zoekt een marktpartij die de loods en haven te Doesburg willen ontwikkelen en exploiteren. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Vijf ondernemers hebben interesse getoond, waarvan twee een inschrijving hebben gedaan. Deze twee plannen voldeden niet aan de voorwaarden. Procedure stopgezet.
De gemeente zal me de vijf ondernemers in onderhandeling treden. Dit heeft geleid tot de voorkeur voor het plan Durfhaven. (bron: projectpagina gemeente Doesburg)
Opdrachtgever
Gemeente Doesburg


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.