Ontwerpwedstrijden - Design contest for an applied technology institute (Amsterdam Metropolitan Solutions)
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Design contest for an applied technology institute (Amsterdam Metropolitan Solutions)

Gemeente Amsterdam schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor de oprichting van een technologie-instituut te Amsterdam. Op basis van de ingediende visies worden vijf partijen geselecteerd om hun voorstel in de tweede ronde nader uit te werken. De gemeente zal met de eerste prijswinnaar in onderhandeling treden over realisatie van diens ingediende plan. Hierna zullen onderhandelingen met de overige prijswinnaars, op basis van ranking, over realisatie van hun ingediende voorstellen volgen.

Resultaat
De jury heeft de inzending van de combinatie TU Delft / Wageningen UR / MIT als winnaar aangewezen. (bron: nieuwsbericht Architectenweb)
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.