Ontwerpwedstrijden - Verkoop Leenderweg 65 te Eindhoven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop Leenderweg 65 te Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft besloten het pand aan de Leenderweg 65 te verkopen. In dit pand was tot voor kort Plaza Futura gevestigd, een theater annex filmhuis. Middels een openbare verkoopprocedure wil de gemeente het pand verkopen op basis van de economisch meest voordelige aanbieding.

Resultaat
Er zijn twee inschrijvingen ontvangen die beiden niet voldeden aan de door de gemeente gestelde voorwaarden. De gemeente gaat in gesprek met deze partijen om mogelijk tot een huurovereenkomst te komen om de invulling van het pand volgens een van de twee ingediende plannen mogelijk te maken. (bron: Eindhovens Dagblad)
Procedure stopgezet
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.