Ontwerpwedstrijden - Ontwikkelaars gezocht voor kavels Nieuw Delft
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkelaars gezocht voor kavels Nieuw Delft

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) zoekt ontwikkelaars voor ontwerp, realisatie en financiering van kant en klare woningen met keuzemogelijkheden op de nieuwbouwlocatie Nieuw Delft. Op basis van financiële gegevens en referentieprojecten selecteert het OBS zes partijen om een schetsontwerp op te stellen. Van deze zes partijen worden uiteindelijk drie winnaars gekozen die de exclusieve gelegenheid krijgen om zich op de woonmanifestatie met de door hen ontwikkelde schetsontwerpen te presenteren aan het publiek om zo de woonwensen in de markt te peilen. Afhankelijk van de woonwensen zal daarna een toedeling van kavels plaatsvinden. Na de definitieve toedeling  van de kavels vindt de definitieve contractvorming plaats.

Resultaat
De volgende ontwikkelaars zijn als winnaar aangewezen:
  • Era Contour Projectontwikkeling;
  • Ballast Nedam Projectontwikkeling;
  • Heijmans Proper Stok Projectontwikkeling.

(bron: nieuwdelft.nl)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.