Ontwerpwedstrijden - Prijsvraag waterwoningen Wiarda
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Prijsvraag waterwoningen Wiarda

Gemeente Leeuwarden schrijft een ontwikkelcompetitie uit voor duurzame waterwoningen te Leeuwarden. Gevraagd wordt om het ontwerp van een cluster van 2 of meer waterwoningen met hoogwaardige architectonische uitstraling. Bij de prijsvraag is sprake van 4 (zicht)locaties. Deelname staat open voor combinaties van ontwerpers en bouwers. Op basis van een ideeënschets en stedenbouwkundige invulling van het bouwblok worden maximaal twaalf combinaties uitgenodigd voor de tweede ronde waarin het ontwerp tot een VO uitgewerkt dient te worden.
De nummers 1 tot en met 3 mogen, in deze volgorde, een grondbod op een van de vier locaties doen om hun plan te realiseren. De winnaar van de publieksprijs mag een bod doen op de vierde locatie. Daarnaast ontvangt de ontwerper van het eerste winnende ontwerp een geldbedrag van €5.000,-, de tweede prijswinnaar €2.500,- en de derde prijswinnaar €1.500,-. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag van €2.000,-. Bij locatieverwerving door de bouwers behorend bij de winnende ontwerpen brengt het Projectbureau De Zuidlanden, de rente over de koopprijs van de grond voor maximaal 1 jaar niet in rekening.

Resultaat
De volgende inzendingen zijn genomineerd:

 • 19.20.21, Architect Rein Hofstra & Eugène Wijffels Architecten;
 • Boat Hûs (CRAJ), Architectenbureau Robin Kerssens en IM Architects;
 • De Lisdodde, Ir. M. J. A. Groothoff & E. N. Oosterlaar;
 • TIIDLOAZE FEROARING, Sijtsma Van der Voorn Architecten;
 • GENERATURE HOUSE, KARUS Architectuur & Stedenbouw;
 • It nije wetter, Aas Architecten;
 • KRAAG, TWA architecten;
 • Oeverhuis, Onix;
 • REITHINTJES, Architectenburo Klamer;
 • Wiarda beweging op en met het water, Sipma Architecten;
 • Woonwerf, BOX Architecten;
 • WOONWERF, DAAD Architecten.

De jury heeft de volgende winnaars aangewezen:

 • 1e prijs: CRAJ (Boat Hûs), Architectenbureau Robin Kerssens en IM Architects;
 • 2e prijs: Oeverhuis, Onix;
 • 3e prijs: WOONWERF, DAAD Architecten;
 • Publieksprijs: 19.20.21, Architect Rein Hofstra & Eugène Wijffels Architecten.
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.