Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Fort Everdingen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Fort Everdingen

Ministerie van EZ, Dienst Landelijk Gebied (DLG), start een verkoopprocedure voor de herontwikkeling van Fort Everdingen.

Resultaat
Duits & Lauret heeft het best passende plan ingediend. Overdracht van het fort vindt naar verwachting begin 2015 plaats. (bron: hollandsewaterlinie.nl)

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.