Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling fort Overeindseweg
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling fort Overeindseweg

Gemeente Nieuwegein zoekt een marktpartij voor de herontwikkeling van fort Overeindseweg te Nieuwegein. Op basis van de ingediende visie selecteert de gemeente maximaal drie partijen voor de gunningsfase. De gemeente is voornemens het fort te verkopen op basis van het beste plan.

Resultaat
De volgende drie partijen zijn geselecteerd om hun plan verder uit te werken:

  • aannemingsbedrijf Jos Scholman;
  • architectuurbureau Sluijmer & Van Leeuwen;
  • communicatiebureau ID310.

Het fort wordt verkocht aan ID310. (bron: gemeente Nieuwegein)

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwegein

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.