Ontwerpwedstrijden - Selectie Marktpartij voor Grondbieding, Ontwerp & Realisatie van Woningen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Selectie Marktpartij voor Grondbieding, Ontwerp & Realisatie van Woningen

Gemeente Katwijk zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen te Katwijk. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Procedure stopgezet.

Opdrachtgever
Gemeente Katwijk

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.