Ontwerpwedstrijden - Tender selectie tbv optierecht Kavel1B IJburg 1e fase
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender selectie tbv optierecht Kavel1B IJburg 1e fase

Gemeente Amsterdam, ontwikkelingsbedrijf, zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van de ontwikkeling van kavel 1B IJburg te Amsterdam. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Het optierecht is gegund aan M.J. De Nijs Project I bv.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.