Ontwerpwedstrijden - GRONDUITGIFTE ZONNESTEIN 64 en 66 TE AMSTELVEEN
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

GRONDUITGIFTE ZONNESTEIN 64 en 66 TE AMSTELVEEN

Gemeente Amstelveen zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen te Amstelveen. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de kavels uit te geven op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Voor perceel 1 zijn 18 inschrijvingen ontvangen. Voor perceel 2 waren dit 19. Beide kavels worden uitgegeven aan BPD.

Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.