Ontwerpwedstrijden - Optiecontract Stadsblok Amstelkwartier
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Optiecontract Stadsblok Amstelkwartier

Gemeente Amsterdam zoekt een ontwikkelaar om een optierecht te verlenen voor de ontwikkeling van Stadsblok Kop Weespertrekvaart te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te verlenen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat
Het optierecht wordt verleend aan VORM. (bron: VORM)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

VORM

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.