Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie Ontwikkeling Kop van Aarle-Rixtel
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Marktconsultatie Ontwikkeling Kop van Aarle-Rixtel

Gemeente Laarbeek houdt een marktconsultatie om tot ontwikkeling van de Kop van Aarle-Rixtel te komen. Geïnteresseerden kunnen tot 26 mei 2015 reageren.

Opdrachtgever
Gemeente Laarbeek

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.