Ontwerpwedstrijden - Verkoop gronden Centrumplan Vlijmen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop gronden Centrumplan Vlijmen

Gemeente Heusden is voornemens over te gaan tot gronduitgifte in het centrum van Vlijmen aan Heijmans Vastgoed. Omdat de gemeente geen bouwplicht oplegt en geen direct economisch belang heeft bij de ontwikkeling is zij van mening dat er in dit verband geen aanbestedingsverplichting op haar rust. Er wordt niet aan alle cumulatieve criteria voldaan die het Hof van Justitie EU in het arrest Müller (zaak C-451/08) stelt ten aanzien van de aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling.

Resultaat
De grond is uitgegeven aan Heijmans Vastgoed.

Opdrachtgever
Gemeente Heusden


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.