Ontwerpwedstrijden - Gronduitgifte woningbouwlocatie Van Beeckstraat
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Gronduitgifte woningbouwlocatie Van Beeckstraat

Gemeente Zoetermeer zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van 21 koopwoningen, waarvan minimaal 10 nul-op-de-meter woningen te Zoetermeer. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht tem gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn vijf partijen geselecteerd voor de gunningsfase. De opdracht wordt, naar verwachting, begin november 2015 gegund. (bron: palenstein)

De opdracht is gegund aan Bébouw Midreth. Het ontwerp is afkomstig van RRog, Groosman partners en Aveco de Bondt. (bron: @RRog2)

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

RRog en Groosman partners

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.