Ontwerpwedstrijden - Het Loosdrechts Terras
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Het Loosdrechts Terras

Gemeente Wijdemeren zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van Het Loosdrechts Terras te Loosdrecht. De gemeente is voornemens de opdracht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn vier inschrijvingen ontvangen. De opdracht is gegund aan Heijmans. (bron: gemeente Wijdemeren 1 / 2)

De gunningsdatum op TenderNed is 18 april 2016. Dit in tegenstelling tot de informatie op de website van de gemeente (oktober 2015).

Opdrachtgever
Gemeente Wijdemeren

Heijmans

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.