Ontwerpwedstrijden - Verkoop perceel grond voormalige locatie van de Fortuinschool gemeente Zaanstad
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Verkoop perceel grond voormalige locatie van de Fortuinschool gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad zoekt een marktpartij voor de verkoop van een perceel grond te Zaanstad. De gemeente is voornemens de grond, middels een openbare procedure, te verkopen op basis van de hoogste prijs.

Resultaat

Er zijn twaalf inschrijvingen ontvangen. De grond is verkocht aan Thunnissen Woningbeleggingen en Participaties B.V.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.