Ontwerpwedstrijden - Koop en ontwikkeling locatie Het Burgje in Odijk
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Koop en ontwikkeling locatie Het Burgje in Odijk

Gemeente Bunnik zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen te Odijk. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn 20 aanmeldingen ontvangen, waaruit vijf partijen zijn geselecteerd om een inschrijving te doen. (bron: Explorius)

De geselecteerde partijen zijn:

  • Combinatie ERA Contour BV, Synchroon BV en J.P. van Eesteren BV;
  • VolkerWessels Vastgoed BV;
  • Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV;
  • Bolton Ontwikkeling BV;
  • combinatie Explorius Vastgoedontwikkeling / Nijhuis Bouw BV.

(bron: gemeente Bunnik)

Resultaat

De opdracht is gegund. (bron: hetburgje). De gunning is niet gepubliceerd.

13 mei 2016 is het domein http://www.buurtschaphetburgje.nl/ geregistreerd. Hierop is te lezen dat de opdracht is gegund aan de combinatie Explorius Vastgoedontwikkeling / Nijhuis Bouw. Het ontwerp is afkomstig van ARCADIS en agNOVAarchitecten.

2 maart 2017 is de gunning op TenderNed gepubliceerd. Als gunningsdatum wordt niet 13 mei 2016, maar 17 mei 2016 gehanteerd.

Opdrachtgever
Gemeente Bunnik

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.