Ontwerpwedstrijden - Marktconsultatie Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Haarlem-Spaarnwoude
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Marktconsultatie Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Haarlem-Spaarnwoude

De gemeente Haarlem is voornemens het gebied rond het station Haarlem - Spaarnwoude te laten ontwikkelen. Hieraan voorafgaand organiseert de gemeente een marktconsultatie.


Opdrachtgever
Gemeente Haarlem

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.