Ontwerpwedstrijden - Projectontwikkelaar woningbouw Oppad te Oud-Loosdrecht
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Projectontwikkelaar woningbouw Oppad te Oud-Loosdrecht

Gemeente Wijdemeren zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van minimaal vijf koopwoningen in het plangebied Oppad te Loosdrecht. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn tien inschrijvingen ontvangen.

De opdracht is gegund aan Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis.

Opdrachtgever
Gemeente Wijdemeren

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.