Ontwerpwedstrijden - Tender Optiecontract Blok 2BB AC Amstelkwartier
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender Optiecontract Blok 2BB AC Amstelkwartier

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van een bouwblok met Appartementencomplex met ruimte voor 11.300 m2 bvo, waarvan 9.800 m2 aan woonruimte en daarbij behorende parkeervoorzieningen. Naast woningbouw is er ruimte voor voorzieningen. te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

De opdracht is gegund aan AM. (bron: AM)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Inbo

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.