Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling Boseilanden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling Boseilanden

Gemeente Haarlemmermeer zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van maximaal 18 woningen te Hoofddorp. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn twee inschrijvingen ontvangen. De opdracht is gegund aan Smit's Bouwbedrijf.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.