Ontwerpwedstrijden - Bouwkavel Anthony Fokkerweg 78 te Hilversum
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Bouwkavel Anthony Fokkerweg 78 te Hilversum

Gemeente Hilversum zoekt een marktpartij om een bouwkavel Anthony Fokkerweg 78 te Hilversum te ontwikkelen. De gemeente is voornemens de grond, middels een openbare procedure, te verkopen op basis van de hoogste prijs.

Resultaat

De kavel is verkocht. De gemeente heeft niet bekendgemaakt wanneer en aan welke partij de kavel is verkocht. (bron: verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten gehouden op 31 maart 2016)

De kavel is waarschijnlijk verkocht aan Hegeman Bouwontwikkeling BV. (bron: Hegeman Bouw)

Opdrachtgever
Gemeente Hilversum

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.