Ontwerpwedstrijden - Optieovereenkomst Bouwkavel 1b, Houthaven
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Optieovereenkomst Bouwkavel 1b, Houthaven

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van maximaal honderd woningen en parkeervoorzieningen te Amsterdam. De gemeente is voornemen de optieovereenkomst, middels een openbare procedure, te sluiten op basis van de het hoogst onvoorwaardelijk bod op de optievergoeding.

Resultaat

Het optierecht is verleend aan Bouwbedrijf De Nijs. Het ontwerp is afkomstig van Boparai Associates Architecten. (bron: gemeente Amsterdam)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.