Ontwerpwedstrijden - Ontwikkeling Punt Sniep Diemen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwikkeling Punt Sniep Diemen

Gemeente Diemen zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van de ontwikkeling Punt Sniep te Diemen. Middels een voorselectie wil de gemeente een beperkt aantal partijen te selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Geïnteresseerden kunnen tot 6 januari 2016 een geheimhoudingsverklaring overleggen, waarna zij de selectieleidraad ontvangen.

Resultaat

Er zijn 14 aanmeldingen ontvangen. Vijf partijen zijn geselecteerd voor de gunningsfase. (bron: Diemernieuws)

De opdracht is gegund aan de combinatie ABC planontwikkeling / Westplan Investors. Het ontwerp is afkomstig van KCAP Architects & Planners. (bron: Diemernieuws)

Op 12-06-2019 is de procedure stopgezet op Tenderned.

Opdrachtgever
Gemeente Diemen

Ontwikkeling Punt Sniep Diemen_ABC planontwikkeling.jpg

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.