Ontwerpwedstrijden - Gronduitgifte TegenPleinen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Gronduitgifte TegenPleinen

Gemeente Haarlemmermeer zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie, financiering (en gedeeltelijk verhuur en onderhoud voor de periode van 15 jaar) van maximaal 120 woningen te Hoofddorp. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de grond uit te geven op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn 18 aanmeldingen ontvangen. Vijf partijen zijn geselecteerd voor de gunningsfase. (bron: MSolutions Real Estate)

De opdracht is gegund aan AM. Het ontwerp is afkomstig van Soeters Van Eldonk architecten en Loos van Vliet. (bron: AM)

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.