Ontwerpwedstrijden - Gebiedsontwikkeling Kop van West - Purmerend
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Gebiedsontwikkeling Kop van West - Purmerend

Gemeente Purmerend zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van woningen in bouwveld B en K te Purmerend. Middels een voorselectie wil de gemeente maximaal vijf partijen per bouwveld selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Het resultaat van de voorselectie is op 5 februari 2016 aan alle inschrijvers verzonden. (bron: Kop West)

De opdracht voor bouwveld B is gegund aan:

  • Smit’s bouwbedrijf

De opdracht voor bouwveld K is gegund aan:

  • HSB Ontwikkeling B.V.

(Bron: Regio Purmerend)

Opdrachtgever
Gemeente Purmerend

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.