Ontwerpwedstrijden - Tender Optiecontract Blok 1 Amstelkwartier
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender Optiecontract Blok 1 Amstelkwartier

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van maximaal 90 woningen, parkeervoorzieningen en overige voorzieningen te Amsterdam. De gemeente is voornemens de optie, middels een openbare procedure, te verlenen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Het optierecht wordt verleend aan Lingotto. Het team bestaat verder uit Nicole Maarsen, TEAM V Architectuur, ARUP en de Nederlandse Energie Maatschappij. (bron: lingotto.nl)

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

TEAM V Architectuur en ARUP

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.