Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Nieuweroord Leiden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Nieuweroord Leiden

Gemeente Leiden zoekt een ontwikkelaar voor het ontwerp, realisatie en financiering van de herontwikkeling van Rijnsburgerweg 124 te Leiden. De gemeente is voornemens om, middels een openbare procedure, een optierecht voor bepaalde tijd te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

De opdracht is gegund aan ABC Vastgoed met als financier Westplan Investors. Het ontwerp is afkomstig van Studio Hartzema. (bron: unity)

Opdrachtgever
Gemeente Leiden

Nieuweroord Leiden Studio Hartzema.jpg

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.