Ontwerpwedstrijden - Tender Stationslocatie Noord 3N4
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender Stationslocatie Noord 3N4

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van een gebouw met een gemengd programma. te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

De procedure is 1 februari 2016 stopgezet en heraangekondigd.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam


Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.