Ontwerpwedstrijden - Tender optierecht Blok 126i deel C IJburg Steigereiland Noord
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Tender optierecht Blok 126i deel C IJburg Steigereiland Noord

Gemeente Amsterdam zoekt een marktpartij om een optieovereenkomst mee te sluiten voor het ontwerp, realisatie en financiering van een maximaal 2.900m2 bvo woonruimte te Amsterdam. De gemeente is voornemens het optierecht, middels een openbare procedure, te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn tien inschrijvingen ontvangen. Het optierecht wordt verleend aan Exploitatie en Projektontwikkeling Maatschappij Brolan B.V..

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.