Ontwerpwedstrijden - Herontwikkeling Domineeslaantje Breukelen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Herontwikkeling Domineeslaantje Breukelen

Gemeente Stichtse Vecht zoekt een marktpartij voor het ontwerp, realisatie en financiering van de herontwikkeling Domineeslaantje te Breukelen. Middels een voorselectie wil de gemeente vijf partijen selecteren voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente is voornemens de opdracht te gunnen op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

Resultaat

Er zijn 25 aanmeldingen ontvangen. Vijf partijen zijn geselecteerd voor deelname aan de gunningsfase. De gemeente verwacht de opdracht na zomer 2016 te gunnen. (bron: Besluitenlijst College van B&W gemeente Stichtse Vecht, 15 maart 2016)

De opdracht is gegund aan Janssen de Jong Projectontwikkeling. Het contract is op 31 mei 2017 ondertekend. De gunningsdatum is niet bekendgemaakt. (bron: @Jajogroep)

Opdrachtgever
Gemeente Stichtse Vecht

Documenten
procedure
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.